Berichten

In deze sectie berichten vindt u nieuwsberichten, uitnodigingen of artikelen die betrekking hebben op de lokale gemeente, Gods kerk op aarde of meditatief zijn

De biddende John Hyde (4)

‘Wie wil de last van de miljoenen verloren zielen op zich nemen en wie zal Ik zenden?’ Dat was de vraag...

De biddende John Hyde (5)

Hyde’s liefde voor het verlorene werd steeds sterker. Zijn hart werd meer en meer vervuld met een niet te blussen verlangen naar hun redding.

De biddende John Hyde (6) slot

Van de jaarlijkse Sialkot-conferentie gingen stromen van zegen uit over geheel  India, zowel voor de inboorlingen als de zendelingen, die geheel opnieuw voor hun taak werden toegerust...