Contact

Locatie van diensten

U bent van harte uitgenodigd om onze zondagse en doordeweekse erediensten bij te wonen. Deze diensten vinden plaats in de "Ronde Kerk" aan de Parallelweg 7 te Alblasserdam.

De reguliere diensten zijn op zondag 9:30 uur en 16:00 uur.
Ook is er om de week op dinsdagavond om 19:30 uur een dienst.

Zie voor de data, D.V., de jaarplanning.

 

 

Rekeningnummer

Rekeningnummer voor giften / donaties (graag doel vermelden):

NL20 RABO 1272 555 208

 

Contactinformatie

Voor algemene vragen / opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba van onze gemeente. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de predikant.

 

Predikant

Ds. G. J. Roukens
jacoroukens@outlook.com
+31 (0)6 13137501

 

Ouderling / scriba

Dhr. T. van de Minkelis
info@bethabara-alblasserdam.nl
+31 (0)6 29800343

 

Diaken / penningmeester diaconie
Dhr. H. Geleijnse
+31 (0)6 39590926

Koster

Dhr. M. Heuvelman
mshelenanelly@outlook.com
+31 (0)6 53634588

 

Postadres

Bethábara Alblasserdam
p/a Rivierdijk 484
3372 BX  Hardinxveld-Giessendam