Welkom

Bethábara Alblasserdam

Hartelijk welkom bij Bethábara Alblasserdam. Onze gemeente is een kleine, zelfstandige gemeente in de regio Zuid-Holland-Zuid en Noord-Brabant. De locatie waar we voor de diensten bijeenkomen is Alblasserdam.


Hoewel Gods onfeilbaar Woord boven elk belijdenisgeschrift staat voelen we ons verbonden met de Londonse Baptistengeloofsbelijdenis van 1689. 


De wens en het doel van de gemeente is de verheerlijking van Gods Naam. Zondaren worden geroepen tot de zaligheid die te vinden is in Jezus Christus en Dien gekruisigd.

Onze samenkomsten

U bent van harte uitgenodigd om onze zondagse en doordeweekse erediensten bij te wonen. Deze diensten vinden plaats in de "Ronde Kerk" te Alblasserdam.

De reguliere diensten zijn op zondag 9:30 uur en 16:00 uur.
Ook is er om de week op dinsdagavond om 19:30 uur een dienst.

Wilt u op de hoogte blijven? Lees ook onze berichten.

 

Agenda

Zie meer in de jaarplanning

 


Gods Woord

Eerst en bovenal belijden en geloven we dat Gods Woord de enige norm en onwankelbare fundament is voor geloof en gemeenteleven.

Baptisten Geloofsbelijdenis

We weten ons verbonden met de Londonse Baptisten Geloofsbelijdenis van 1689 als regel voor het gemeenteleven en Christus instellingen.

Formulieren van enigheid

‘De Drie Formulieren van Enigheid’, achten wij hoog vanwege haar rijke geestelijke inhoud.


Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.