Berichten

In deze sectie berichten vindt u nieuwsberichten, uitnodigingen of artikelen die betrekking hebben op de lokale gemeente, Gods kerk op aarde of meditatief zijn

Meditatie week 8 - 2024

Mijn Heere en mijn God, U nodigt mij door Uw genade tot de heilige maaltijd van Uw eniggeboren Zoon,  mijn Zaligmaker, Jezus Christus...