Meditatie week 9 - 2024

Heilig Avondmaal – ‘Gij’ richt de tafel toe (Ps. 23:5a)

Als de Heere het geeft hopen we zondag het Heilig Avondmaal te houden. De Heere geve ons Zijn onverdiende en onmisbare tegenwoordigheid! In de donkerste nacht van Zijn leven stelde Christus het Avondmaal in. Hij stelde het in voor weglopers die Hij liefhad. Ja, Hij stelde het in voor zondaren die Hem hartelijk liefhebben. Zondaren die het Leven in Hém vonden en tegelijk belijden ‘midden in de dood te liggen’. O, hoe wijs is de Heere! Hij wil het Evangelie laten zien door brood en wijn. Twee eenvoudige tekenen! Ja, Hij heeft het ingesteld tot Zijn gedachtenis én tot versterking van Zijn kinderen. Bidt of Hij ook voor u een tafel aanricht in de wildernis. (Psalm 78:19).


Misschien vraagt u hoe? Ja, hoe? Met zo’n bedorven hart? Hoe? Met zoveel aanklachten van buiten en van binnen? O, moet u zich schamen voor Hém? Kind van God? Vanwege uw lauwheid? Vanwege uw flauwe gebeden? Bent u in twijfel over u staat? Of bent u beschaamd over uw weinige opwas? Uw luiheid om te strijden tegen uw doodsvijanden zonde, vlees, wereld en duivel? En dat terwijl Christus uit enkel liefde zo voor u heeft gestreden? Nee, ziende op uzelf hoort u niet aan Zijn tafel!
Maar hoor wat David eens heeft gezegd: ‘Gij richt de tafel toe’ (Ps. 23:5). David beleed dat hij geheel afhankelijk was van de grote Herder der schapen. En dat is voor u en mij niet minder. Ja, ‘GIJ richt de tafel toe’. Het geheim ligt in het kleine woordje ‘Gij’. Het is de Drie-Enige God die voor David een tafel aanrichtte.


Zo wil de Drie-Enige God nóg doen. Avondmaalganger, u weet zich zonder de Opperherder Christus, reddeloos verloren. Ja, gehéél verloren. Maar, de Heilige Geest openbaarde u Zijn heerlijkheid, zodat u uitriep: ‘Christus alleen en anders geen!’ Of ‘De Heere is Mijn Herder’. U had genoeg aan Christus Persoon en werk. Of niet?

O, weet, als u eens Zijn onuitsprekelijke heerlijkheid zag, dat Hijzelf voor Zijn werk instaat. Ziende op Hem, zal u met David ervaren: ‘Mij zal niets ontbreken’. Hij kent het zwakste schaap van Zijn kudde. Hij redde u door Zijn bloed. Hij beschermd u door Zijn kracht. Hij leidt u in Zijn weg. En daarom vervuld Hij Zijn Woord: ‘Gij richt de tafel toe’, ja heel persoonlijk ‘voor mijn aangezicht’, ja ondanks alle aanvechting: ‘Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders’ (Ps. 23:5).