Meditatie week 10 - 2024

Terugblik Heilig Avondmaal 

‘Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid; gij hebt Mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van   uw hals’ (Hoogl. 4:9). Dit waren Salomo ’s woorden tot Zijn zwarte, arme bruid. Het was ook de tekst voorafgaand aan het Heilig Avondmaal. Deze tekst kan voor u te hoog lijken, maar als Hij afdaalt spreekt Hij dit juist tot zwarte zondaren en armen van geest. (Matth. 5:3).O, hoe laag wil Christus afdalen om zwarte, arme zondaren Zijn liefdeshart te tonen! Hoe onveranderlijk is Zijn liefde voor een zwarte Sulamith! 


‘Gij’, zegt ook Christus tot zondaren die in zichzelf ‘zwart’ zijn, ‘hebt’, dat is nu, ´Mij´, de meerdere Salomo, Christus ‘het hart’, héél Mijn hart! Mijn Middelaarshart, want zij is vervult van liefde. Ja, Hij is overvol van zondaarsliefde. U hebt Mijn Hart ‘genomen’, ja, doorwond zoals het ook vertaald kan worden. Hoe? Niet alleen met uw ontelbare zonden, maar ook ‘met één van uw ogen’, door één blik, zelfs met één van uw ogen! Zo, ziet een zwakke, zwarte, schuldige zondaar met het oog van het geloof op Christus de Koning der koningen en Heere der heren! En u? O, zie op Hem!


Onbegrijpelijk is het wonder dat Salomo een zwarte, arme bruid wilde hebben. Nog onbegrijpelijker is dat Christus een zwarte bruid wil ontvangen. Maar, het aller onbegrijpelijkste is, als Christus tot u zegt: ‘Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid; gij hebt Mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals’ (Hoogl. 4:9). Onbevattelijk!
O weet, Christus liefdeshart brandt oneindig véél meer dan Salomo ’s hart tot zijn Sulamith. Woorden zijn te arm om deze Goddelijke liefde te omschrijven. Zeker als u persoonlijk hier iets van mag smaken. Hem alleen alle lof dat Hij dit aan Zijn kinderen wilde geven! Persoonlijk gaf de Heere mij de vastigheid en de kracht van dit Woord te zien. Ja, ook de eenzijdigheid van Zijn vrije liefde en genade, dat Hij in de eeuwigheid al zijn Bruid tot de Zijne heeft verkoren. Zodat, u en ik in onze verlorenheid het geloofsoog op Deze Christus zál richten.


Hoeveel heerlijkheid is ook hierin als Hij zegt ‘Mijn zuster!’. Dat ziet op Christus menswording en op Zijn diepe vernedering. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen (behalve) de zonde. ‘Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven’. Maar, ook dat Hij eerst u, o, zwarte Bruid heeft geëigend als de Zijne, ja, al vóórdat u Hem door het geloof mocht eigenen!
Nee, de grond van uw toe-eigening licht niet in uw geloof of geloven, maar in Zijn toe-eigening. Hij roept uit: ‘Mijn zuster!’. Maar, ook ´o, bruid!’


Christus heeft getoond hoe onuitsprekelijk vol Zijn hart van eenzijdige zondaarsliefde is. Hoe? Door voor Zijn Bruid de allerduurste bruidsschat te betalen! Zodat u die géén penning hebt om uw schuld te betalen ‘om niet’ wordt gerechtvaardigd! De bruidsschat die Hij gewillig betaalde was Zijn zondeloos leven, Zijn dierbaar bloed, ja, Hij gaf Zichzelf. Tot in de smartelijke dood des kruises.
En weet u nog wat Hem ook dierbaar is? ‘één keten van uw hals’. Slechts ‘één vrucht’, zo zij uit Hem is, verblijd Zijn hart. Een keten ziet op het sieraad dat Hijzelf wil geven, Zijn liefde, Zijn blijdschap, Zijn genade, maar ook als Hij iets van Zijn beeld terug ziet in Zijn Bruid. Dan verblijd dit ook Zijn hart! 


Nog een vraag voor elke lezer. Heeft u ook een blik op deze dierbare Christus geslagen? Of is Hij u geen blik waardig? Hij zegt in het Evangelie, veracht Mij toch niet tot uw verdoemenis! Maar, zie op Mij tot uw behoudenis! Ja, wat tot uw eeuwige vrede dient! O, zie op Mij! Zie op Mij! O, alle gij einden der aarde! Want, Ik, ben God….en niemand meer!’ 


O, wie u ook bent. Sta eens stil. En lees eens goed wat er boven Jezus kruis staat geschreven:
‘‘Gij hebt Mij het hart genomen……….., Mijn zuster……….., o bruid;"