‘De redding!’

Op een avond, toen de zon onderging, zat Spurgeon op het balkon van zijn hotel en keek naar de zee. Misschien wil je nog eens op de kaart kijken om uit te zoeken welke zee dat was! Hij genoot van de rust en de koelte van de avond. Maar terwijl hij naar de zee keek, zag hij dat een schip de kleine haven probeerde binnen te varen. In die tijd was het schip natuurlijk een zeilschip, zonder motoren. Maar er was een probleem. De wind waaide de verkeerde kant op! Het schip kon het haventje niet binnenvaren! Wat de 

kapitein ook probeerde, het hielp niets! En terwijl Spurgeon toekeek, hield de wind op met blazen, de zeilen flapperden en de zee begon het schip naar de rotsen te duwen! Wat voelde Spurgeon zich machteloos. Hij zag in welk gevaar het schip verkeerde, maar hij kon niets doen! Hij was bang dat het schip spoedig op de rotsen te pletter zou slaan en dat er veel mensen zouden verdrinken.
Maar anderen hadden ook gemerkt wat er gebeurde. Het nieuws over het gevaar waarin het schip verkeerde verspreidde zich snel. Toevallig was er een kleine Italiaanse vissersvloot in de buurt en zij schoten te hulp. De boten probeerden zo dicht mogelijk bij het schip te komen en maakten een lijn vast aan het schip. Terwijl Spurgeon toekeek en luisterde, begonnen de vissers in de boten te zingen, ze roeiden op de maat van hun gezang! Alle mannen zongen luid en roeiden met al hun kracht, en langzaam maar zeker sleepten ze het schip uit de gevarenzone naar de haven.


Spurgeon riep een van zijn vrienden om naar het balkon te komen om te zien wat er aan de hand was. Hij zei: “Kom eens kijken, dit is het mooiste wat ik heb gezien sinds ik in Menton ben!” We zijn allemaal als dat schip, we gaan het gevaar tegemoet en kunnen onszelf niet redden. Zelfs onze ouders en vrienden kunnen niets doen om ons te redden. Er is maar één Persoon die dat wel kan – de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus schreef deze prachtige woorden aan zijn vriend Timotheüs: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken (1 Timotheüs 1:15). Paulus vertelde Timotheüs dat dit een betrouwbaar en waar woord is. Hij vertrouwde op dat woord en hij vertrouwde op Christus Jezus, Die is gekomen voor de belangrijkste reddingsmissie ooit.